Ħajr

Produzzjoni: Arċidjoċesi ta’ Malta, 2022

Kitba tat‑testi: 
Dun Anton D’Amato (Venerazzjoni tas‑Salib),
Nadia Delicata (Is‑Seba’ Waqfiet; Via Lucis),
Dun Gilbert Scicluna (Via Crucis; Via Matris)

Artisti: 
Austin Camilleri (qoxra ta’ barra),
Nuntia (Via Matris),
Joe Saliba Saliba (Via Crucis; Via Lucis),
Mark Schembri (Is‑Seba’ Waqfiet),

Disinn u Produzzjoni Teknika:
Digital Presence Office – Arċidjocesi ta’ Malta

Grazzi lil: Dun Michael Agius, Rettur tas‑Santwarju tal‑Ħniena Divina, in‑Naxxar

© Testi mill‑Iskrittura: Għaqda Biblika Maltija